Koliki je vaš Body Mass Index (BMI) ?

Indeks telesne mase (Body Mass Index, BMI) je formula koja je u korelaciji sa telesnim mastima odraslih osoba a može se izračunati kao telesna masa (u kilogramima) podeljena sa telesnom visinom (u metrima na kvadrat).

BMI = Težina (kg) / Visina2 (m)

Preporuka Svetske zdravstvene organizacije (WHO) je da se pomoću indeksa telesne mase može proceniti stepen uhranjenosti opšte populacije. Za kategorizaciju BMI koristi se klasifikacija koja je u tabeli ispod i primenjuje se za osobe starije od 20 godina.

MuškarciŽene
< 20.719.1BMI prenizak
20.7 - 26.419.1 - 25.8BMI idealan
26.5 - 27.825.9 - 27.3BMI malo iznad normale
27.9 - 31.127.4 - 32.2BMI visok
31.2 - 45.432.3 - 44.8BMI previsok
> 45.4> 44.8BMI izrazito visok


Koliki je vaš BMI?

Primjedbe

Popularni postovi

Bilo koja medicinska informacija objavljena na ovoj web stranici nije zamjena za informisani medicinski savet i ne biste trebali preduzimati nikakve radnje pre nego što se konsultujete sa zdravstvenim radnikom